Search results for "SHERIA ZA ARDHI (LAND LAWS)"

Jithibitishie Iwapo Unamiliki Kihalali Ardhi Uliyopewa na Halmashauri za Kijiji naWilaya, Serikali Kuu na Taasisi Nyingine
 • AuthorAl-Muswadiku Chamani
 • PublisherTanzania Educational Publishers Ltd
 • Year2023
SHERIA YA ARDHI TANZANIA Umilikaji na Matumizi

Lengo la kitabu hiki ni kuwaelimisha wananchi juu ya Haki na
Wajibu wao katika Sheria ya Ardhi ya Tanzania. (Sura ya 113, R.E
2002). Hata hivyo, kwa vile Sheria ya Ardhi ni pana, nime

 • AuthorAl-Muswadiku K. Chamani
 • PublisherTanzania Educational Publishers Ltd
 • Year2012
SHERIA YA MIRATHI TANZANIA

Katika kitabu hiki, mada mbalimbali zimefafanuliwa, hasa,
sheria za mirathi zinazowagusa wajane, watoto wa marehemu
na wategemezi wengine. Mwandishi ameeleza jinsi warithi wa
m

 • AuthorAl-Muswadiku K. Chamani
 • PublisherTanzania Educational Publishers Ltd
 • Year2017
Ufafanuzi wa Sheria ya Kumiliki Ardhi Vijijini Tanzania

Ardhi ni rasilimali kuu na msingi mkubwa wa maendeleo ya wakazi wa
Vijijini na Mjini. Ustawishaji wa mazao na ufugaji wa aina mbalimbali
wa viumbe hai hufanyika kwenye ardhi. Aidha, m

 • AuthorAl-Muswadiku K. Chamani
 • PublisherTanzania Educational Publishers Ltd
 • Year2010

Showing 1 – 4 of 4 results