Search results for "SHULE ZA AWALI (NURSERY SCHOOLS)"

Alfabeti Yetu

Haki zote zimehifadhiwa. Hairuhusiwi kuiga, kunakili,

kupiga picha au kukitoa kitabu hiki kwa jinsi nyingine

yoyote ile bila idhini ya Tanzania Educational Publishers Ltd.

 • AuthorRachel W. Ngeze
 • PublisherTanzania Educational Publishers Ltd
 • Year2004
English Primer First Step

This book is meant for beginners. It is a Picture Book for Children arranged alphabetically. It is written specifically for children in the lower classes of Primary Schools and all those who want t

 • AuthorRachel W. Ngeze
 • PublisherTanzania Educational Publishers Ltd
 • Year2004
English Primer Second Step
 • AuthorRachel W. Ngeze
 • PublisherTanzania Educational Publishers Ltd
 • Year2013
Mzee Alfabeti

Haki zote zimehifadhiwa. Hairuhusiwi kuiga, kunakili, kupiga picha au kukitoa kitabu hiki kwa jinsi nyingine yoyote ile bila idhini ya Tanzania Educational Publishers Ltd.

 • AuthorJohansen N. Machume
 • PublisherTanzania Educational Publishers Ltd
 • Year2003
Sisi ni Herufi – Hatua ya Kwanza

Haki zote zimehifadhiwa. Hairuhusiwi ama kuiga, kunakili, kutafsiri, kupiga chapa au kukitoa kitabu hiki kwa jinsi yoyote ile bila idhini ya Tanzania Educational Publishers Ltd.

 • AuthorWilson M.S. Kajuna
 • PublisherTanzania Educational Publishers Ltd
 • Year2000
THE NUMBER BOOK FOR NURSERY AND PRIMARY SCHOOLS First Step

This coloured book has been written primarily for pupils in the Nursery School and those in Standard One. Beginners see visually numbers and how they are written. They also see coresponding (number

 • AuthorRachel W. Ngeze
 • PublisherTanzania Educational Publishers Ltd
 • Year2013
THE NUMBER BOOK FOR NURSERY AND PRIMARY SCHOOLS Second Step

This book teaches the pupil how to write and pronounce words of numbers and do simple mathematics. The latter include addition, subtraction, multiplication, division and writing numbers and corres

 • AuthorRachel W. Ngeze
 • PublisherTanzania Educational Publishers Ltd
 • Year2013
Vitendo vya Kihesabu kwa Shule za Awali

Kitabu hiki cha michoro ya rangi nne kimetayarishwa na mwandishi ambaye ni Mwalimu mwenye uzoefu wa miaka mingi ya kufundisha watoto katika Shule za Awali na Darasa la Kw

 • AuthorMusimami N. Mathias
 • PublisherTanzania Educational Publishers Ltd
 • Year2013

Showing 1 – 8 of 8 results