0 out of 5

Mwongozo wa Ufugaji Bora wa Nyuki

Sh 5,000
A. Outline of the book The book, written in Kiswahili, has the following 5 chapters: 1. Nyuki kama Wadudu Walengwa 2. Mundo wa Kundi la Nyuki, Maisha na Kazi 3. Uhamaji wa Makundi ya Nyuki 4. Faida za Ufugaji wa Nyuki 5. Mizinga ya Nyuki Nchini Tanzania 6. Ufugaji wa Nyuki Wanaouma 7. Ufugaji wa Nyuki Wasiouma 8. Ufugaji Mahuluku...
Add to Wishlist
Add to Wishlist
0 out of 5

Ufugaji Bora wa Ng’ombe wa Maziwa

Sh 20,000
A. Outline of the book The book, written in Kiswahili, has the following 12 chapters: 1. Ng’ombe wa maziwa na Ng’ombe wa asili. 2. Maandalizi ya kulima nysi za ng’ombe. 3. Ujenzi wa zizi. 5. Udhibiti wa ng’ombe. 6. Malisho. 7. Uzalishaji. 8. Matunzo ya ndama. 9. Zao la maziwa. 10. Magonjwa. 11. Takwimu. 12. Kuboresha mazingira kwa kutumia mifugo....
Add to Wishlist
Add to Wishlist
0 out of 5

Mwongozo wa Kilimo Bora cha Kahawa

Sh 30,000
A. Outline of the book The book, written in Kiswahili, has the following 7 chapters: 1. Asili, Aina, Matumizi na Mambo Yanayo - Changia Mavuno na Ubora na Kahawa 2. Uanzishaji na Utunzaji wa Vitalu vya Miche ya Kupandikiza 3. Mazingira, Utayarishaji wa Shamba, Upandikizaji na Utunzaji wa Miche 4. Virutubisho vya Mimea na Matumizi ya Mbolea za Asili na...
Add to Wishlist
Add to Wishlist
0 out of 5

Different But Right

Sh 8,000
Simi Tendai, an African girl, and William Clifield, a European young man, from different origins with distinct cultures, meet and fall in love. Simi's father, Mzee Tendai, and William's mother, Mrs Clifield, abhor the relationship and are determined to separate them. Will their love triumph or succumb to their parents’ opposition? The answer is in the book. Sophia Melchior Karega...
Add to Wishlist
Add to Wishlist
0 out of 5

Mwongozo wa Ufugaji Bora wa Samaki

Sh 5,000
A. Outline of the book The book, written in Kiswahili, has the following 22 chapters: 1. Uainishaji wa Kisayansi, Maana ya Ufugaji wa Samaki, Historia ya Uvuvi na Ufugaji wa Samaki 2. Maumbile, Sehemu Kuu na Kutofautisha jinsi 3. Ukuaji, Urutubishaji, Ulinzi na Mzunguko wa Maisha ya Samaki 4. Mazingira, Aina, Mahitaji na Sifa za Samaki Wanaofugwa 5. Faida za...
Add to Wishlist
Add to Wishlist
0 out of 5

Magonjwa ya Mifugo

Sh 15,000
A. Outline of the book The book, written in Kiswahili, has the following 7 Chapters: 1. Magonjwa ya Mifugo. 2. Njia za kuzuia maambukizi ya magonjwa. 3. Magonjwa ya Ng’ombe. 4. Magonjwa ya Kuku. 5. Magonjwa ya Mbuzi. 6. Magonjwa ya Sungura. 7. Magonjwa ya Nguruwe. Brief Summary It is about the Diseases of Livestock B. Maelezo mafupi ya kitabu:...
Add to Wishlist
Add to Wishlist
0 out of 5

Jifunze Ufugaji Bora wa Nguruwe

Sh 15,000
A: Outline of the book The book, written in Kiswahili, has the following 11 chapters: 1. Asili, aina, faida, mifumo, njia za ufugaji na vipingamizi vya ufugaji. 2. Uchaguzi makini wa wazazi, kupandwa na kutunza nguruwejike mwenye mimba na kuzaa. 3. Utunzaji wa vibwagara hadi kulikiza. 4. Ukuzaji na Unenepeshaji wa nguruwe wadogo kuanzia kulikiza hadi kuuzwa. 5. Ulishaji wa...
Add to Wishlist
Add to Wishlist
0 out of 5

Ufugaji Bora wa Sungura

Sh 13,000
A: Outline of the book The book, written in Kiswahili, has the following 9 chapters: 1. Asili, Makundi, Aina, Faida na Vipingamizi vya Ufugaji. 2. Ujenzi wa Nyumba na Virimba vya kufugia. 3. Ulishaji na Mahitaji ya Vyakula. 4. Uzalishaji na Malezi ya Watoto. 5. Tabia Maalumu za Sungura. 6. Njia za kuzuia Sungura Wasiambukizwe Magonjwa na Wasishambuliwe na Vimelea...
Add to Wishlist
Add to Wishlist
0 out of 5

SIRI YA BINADAMU KUISHI MIAKA MINGI: Nguzo 72 Zinazoshikilia Uhai Wako

Sh 15,000
Ndugu Pius Bakengera Ngeze (pichani), katika kitabu hiki, Siri ya Binadamu Kuishi Miaka Mingi: Nguzo 72 Zinazoshikilia Uhai Wako, ametumia uzoefu wa umri wake, uandishi na usomaji wa vitabu na machapisho mengine kuwaandikia Wosia binadamu kuhusu jinsi ya kuishi miaka 80-100. Kitabu hiki kimezingatia mapinduzi ya Sayansi na Teknolojia, Teknolojia ya Habari na Mawasiliano, Matibabu na uelewa uliopo duniani kuhusu...
Add to Wishlist
Add to Wishlist
0 out of 5

DETERMINE YOUR CAREER PATH: A Career Guide for Secondary Schools and College Students in Tanzania

Sh 25,000
The author of this book lectures at the University of Dar es Salaam where he obtained a Bachelor of Science in Actuarial Sciences, Master of Science in Mathematical Modelling and Master of Science in Mathematical Sciences from the African Institute for Mathematical Sciences (AIMS). Currently (2020), he is a Ph.D. student at the University of Technology Sydney, Australia. While universities...
Add to Wishlist
Add to Wishlist
0 out of 5

The Number Book for Nursery and Primary Schools, Second Step

Sh 8,000
A. Outline of the book The book, written in Kiswahili, has the following 12 chapters: 1. Words and numbers 2. Addition 3. Subtraction 4. Do the sums 5. Multiplication 6. Division 7. Table of two; counting in twos 8. Counting 1 to 100 9. Count and write the missing words 10. Write the missing numbers in the boxes 11. Count...
Add to Wishlist
Add to Wishlist
0 out of 5

The Roaring Lion and Other Stories

Sh 8,000
Brief Summary For many generations, stories have been told by all tribes on earth. Some are funny, while others are frightening or disturbing. Each story told has a lesson to man, so that he may develop a moral character. Stories fall into different categories: there are those about man, which basically speak on marriage and traditional rulers: their achievements, failures,...
Add to Wishlist
Add to Wishlist
0 out of 5

Uboreshaji wa Ufugaji wa Kuku wa Kienyeji

Sh 15,000
Outline of the book The book, written in Kiswahili, has the following 12 chapters: 1. Asili na Historia ya Kuku 2. Faida za Kufuga Kuku 3. Sifa za Kuku wa Kienyeji 4. Njia Kuu za Kufuga Kuku 5. Mambo ya Kuzingatia Kabla ya Kuanza Kufuga Kuku wa Kienyeji 6. Matatizo Yanayoambatana na Uboreshaji wa Ufugaji wa Kuku wa Kienyeji 7....
Add to Wishlist
Add to Wishlist
0 out of 5

Ufugaji Bora wa Kuku

Sh 20,000
A. Outline of the book The book, written in Kiswahili has the following 21 Chapters: 1. Asili,Maana ya Kufuga, Mambo ya kuzingatia Kabla ya Kuamua Kufuga, Faidana Hasara za Kuku 2. Aina Kuuna Makabila ya Kuku 3. Mambo yanayoathiri Ufugaji Bora wa Kuku 4. Mifumo ya Ufugaji wa Kuku 5. Banda Bora Kuku 6. Mahitaji na Umuhimu wa Maji na...
Add to Wishlist
Add to Wishlist
0 out of 5

Kanuni 13 za Kuzalisha Ngozi Bora

Sh 12,000
Maelezo mafupi ya kitabu: Kitabu kinahusu Kanuni 13 za kuzalisha Ngozi bora. Brief Summary The book hsa 13 Principles of Producing good hides and skins.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
0 out of 5

Malisho ya Mifugo

Sh 12,000
A. Outline of the book The book, written in Kiswahili, has the following 17 chapters: 1. Maana na Aina za malisho. 2. Lishe ya Mifugo. 3. Nyanda za Malisho ya Asili na Uboreshaji wake. 4. Malisho ya kupanda. 5. Utengenezaji wa Nyasikavu. 6. Utengenezaji wa Sileji. 7. Uboreshaji wa Masalio ya mimea. Brief Summary It is about Pastures for Livestock....
Add to Wishlist
Add to Wishlist
0 out of 5

Kutoka Uchungaji Kwenda Ufugaji

Sh 13,000
A. Outline of the book The book, written in Kiswahili, has the following 4 chapters: 1. Hali ya Uchungaji ilivyo nchini. 2. Nyanda za malisho ya asili nchini na uboreshaji wake. 3. Mambo muhimu ya kufikiria kabla ya kuamua kuanza ufugaji. 4. Maana ya ufugaji na kanuni za ufugaji bora. Brief Summary The book is about Traditional Versus Modern Livestock...
Add to Wishlist
Add to Wishlist
0 out of 5

The Village Between Lives

Sh 20,000
The author is a Japanese born in 1951 and is a graduate in Electrical and Electronic Engineering from Sophia University. After working for Fujitsu, he started an IT company at the age of 26. He is the President of ACCESS Corporation he founded 40 years ago. It is a big and profitable software company in Japan. The author began researching...
Add to Wishlist
Add to Wishlist