LIST OF BOOKS PUBLISHED BY TEPU, 2017

No.

Title of the Book

PRICE

 (in Tshs)

 

A

VITABU VYA KIADA KWA SHULE ZA MSINGI

(TEXT BOOKS FOR PRIMARY SCHOOLS)

 

 

 

 HAIBA NA MICHEZO (Child Personality Development and Sports)

 

 

1

Haiba na Michezo, Darasa la 1,  Kitabu cha Mwanafunzi

Child Personality Development and Sports, Standard 1, Pupils Book)

10,000/=

 

2

Haiba na Michezo,Darasa la 1, Kiongozi cha Mwalimu

Child Personality Development and Sports, Standard 1, Teachers Guide)

7,000/=

 

3

Haiba na Michezo Darasa la 2, Kitabu cha Mwanafunzi        

 Child Personality Development and Sports, Standard 2, Pupils Book)

10,000/=

 

4

Haiba na Michezo Darasa la 2, Kiongozi cha Mwalimu 

Child Personality Development and Sports, Standard 2, Teachers Guide) 

7,000/=

 

5

Haiba na Michezo Darasa la 3, Kitabu cha Mwanafunzi        

Child Personality Development and Sports, Standard 3, Pupils Book)

10,000/=

 

6

Haiba na Michezo Darasa la 3, Kiongozi cha Mwalimu

Child Personality Development and Sports, Standard 3, Teachers Guide)        

7,000/=

 

B

VITABU VYA ZIADA KWA SHULE ZA  MSINGI

(SUPPLEMENTARY BOOKS FOR PRIMARY SCHOOLS)

 

 

I

KISWAHILI

 

 

 

Jitayarishe Kuhitimu Elimu ya Msingi: Kiswahili

(Prepare to Pass Kiswahili in Primary Schools)

8,000=

 

  II

HISABATI  ( MATHEMATICS)

 

 

1

Jizatiti Mitihani ya Hisabati, Darasa la 4

(Prepare Yourself to Pass Standard 4 Examination in Mathematics)

6,000=

 

2

Jitayarishe Kufaulu Elimu ya Msingi katika HISABATI

(Get Ready  for Final Primary Schools  Examination in Mathematics)

10,000=

 

3

Prepare Yourself to Pass Mathematics  in Primary Schools

10,000=

 

4

Prepare Yourself to Pass STD 4 Examinations in Mathematics 

6,000=

 

III

 SAYANSI (SCIENCE)

 

 

1

Jipime katika Sayansi kwa Shule za Msingi: Maswali1,016 na Majibu yake

(Test Yourself in Science for Primary  Schools, 1,016 Questions and their Answers)

7,000=

 

2

Jizatiti  Mitihani ya Sayansi, Darasa la  4

(Prepare Yourself to Pass Standard 4 Examination in Science)

6,000=

 

 IV

ENGLISH     

 

 

1

Get Ready for Standard Four English Examination

8,000=

 

2

English Comprehension Exercises For Primary Schools, Book 1

7,000=

 

3

English Comprehension Exercises For Primary Schools Book 2

7,000/=

 

V

TEHAMA

 

 

1

TEHAMA kwa Shule za Msingi: Kitabu cha  Marejeo kwa Walimu wa Shule za Msingi na Walimu Tarajali katika Vyuo vya Walimu

(ICT for Primary School Teachers: A Reference Book for Teacher Training Colleges Students)

10,000/=

 

C

SUPPLEMENTARY BOOKS FOR SECONDARY SCHOOLS

 

 

(a)

CHEMISTRY

 

 

1.

Chemistry Questions with Worked Out Answers  for Forms 

One and Two Examinations

7,000/=

 

2.

Chemistry Test  Papers with Worked Out Answers  for Forms One and Two Examinations

7,000/=

 

3

Chemistry Test  Papers with Worked Out Answers  for Forms Three and Four  Examinations

8,000/=

 

4

Chemistry Test  Papers with Worked Out Answers  for Forms Five and Six Examinations

8,000/=

 

(b)

PHYSICS

 

 

1

Physics Test Papers with Worked Out Answers for  Forms

One and Two Examinations

8,000/=

 

2

Physics Test Papers with Worked Out  Answers for Forms One and Two Examinations

8,000/=

 

3

Physics Test Papers with Worked Out Answers for Forms Three and Four Examinations  

8,000/=

 

4

Physics Test Papers With Worked Out Solutions for Forms Five and Six Examinations

8,000/=

 

I

BIOLOGY

 

 

1.

Biology  Test  Papers  and  Worked Out Model     Answers 

for Forms One and Two Examinations

10,000/=

 

2.

Biology Test Papers and Worked Out Model Answers for

Forms Three and Four Examinations

12,000/=

 

(d)

COMMERCE

 

 

1.

Commerce for Secondary Schools and Business Colleges with Answers to Exercises Book 1

7,000/=

 

 

2

Commerce for Secondary Schools and Business Colleges with Answers to Exercises Book 1

20,000/=

 

(e)

BOOK-KEEPING

 

 

1

Book-Keeping  for Secondary Schools and Business Studies Book 1

20,000/=

 

2

Book-Keeping  for Secondary Schools and Business Studies Book 2

20,000/=

 

(f)

 

ENGLISH

 

 

1

A  Literature Guide  for O’Level on “Is It Possible? And Song  of Lawino and  Song of Ocol for Forms 3 & 4

10,000/=

 

(f)

 

HISTORY

 

 

1

History Test Papers with Worked Out Answers for  Forms

One and Two Examinations

10,000/=

 

(g)

 

CIVICS

 

 

1

Civics Test Papers With Answers For

Forms One And Two Examinations

10,000/=

 

D

CHEMISTRY FOR UNIVERSITY

 

 

1

Chemistry for University Students, Volume 1

25,000/=

 

2

Chemistry for University Students, Volume 2

20,000/=

 

3

Chemistry for University Students, Volume 3

25,000/=

 

4.

Analytical Chemistry  for University Students

30,000/=

 

E

 AFYA:  VVU/UKIMWI NA MALARIA

(HEALTH: BOOKS ON HIV/AIDS AND MALARIA)

 

 

 

1

Tokomeza Malaria

(Erradícate Malaria)

8,000/=

 

2

Tokomeza UKIMWI

(Erradícate HIV/AIDS)

10,000/=

 

F

UFUNDI NA TEKNOLOJIA

(TECHNOLOGY)

 

 

1.

Jifunze Useremala Sadifu, Daraja la 3 na 2

(Learn  Carpentary  Stages  3 & 2)

15,000/=

 

2.

Simplified Activity – Based Method of Cost Estimates for Simple Buildings

10,000/=

 

G

KILIMO CHA KISASA CHA MAZAO NA UFUGAJI WA KISASA (MORDEN  CROP AND LIVESTOCK HUSBANDRY)

 

 

A:

CROP HUSBANDRY

 

 

I

MISINGI YA KILIMO

(PRINCIPLES OF AGRICULTURE)

 

 

1.

Misingi ya Kilimo Bora

(Principles of  Modern Agriculture)

15,000/=

 

2.

Kanuni za Ukulima wa Kisasa

(Principles of Modern Farming)

8,000/=

 

3.

Maswali na Majibu Kuhusu Kilimo cha Kisasa

(Questions and Answers on Modern Agriculture)

10,000/=

 

4.

Juhudi na Maarifa katika Kilimo

(Diligence and Technology in Agriculture)

8,000/=

 

5.

Nguzo za Kilimo

(Pillars of Agriculture)

8,000/=

 

6.

Sayansi ya Mimea ya Mazao

(The Science of Crop Plants)

8,000=

 

7

Sayansi ya Udongo

(Elementary  Soil Science)

8,000=

 

8.

Visumbufu vya Mazao Shambani

(Enemies of field Crops)

8,000=

 

9.

Historia ya Kilimo Tanzania

(The History of Agriculture in Tanzania)

8,000=

 

II

ZANA ZA  KILIMO (Agricultural Mechanisation)

 

 

10

Mapinduzi ya Kilimo  kwa Kutumia Zana Bora za Kilimo

(Green Revolution Through the Use of Agricultural  Implements)

8,000=

 

III

UMWAGILIAJI (Irrigation)

 

 

11.

Kilimo cha Umwagiliaji

(Agricultural Irrigation)

8,000=

 

IV

KILIMO NA LISHE YA MIMEA (Agriculture and Plant Nutrition)

 

 

12

Utengenezaji na Matumizi ya Mboleavunde katika Kilimo

(How to Make and Use Composite Manure in Farming)

9,000=

 

13

Kutengeneza na Kutumia Mboji katika Kilimo

(How to Make and Use Organic Manure in Farming)

8,000/=

 

14

Mbolea za Viwandani

(Artificial Fertilizers)

9,000/=

 

V

USTAWISHAJI BORA WA MAZAO MBALIMBALI (Modern Crop  Husbandry)

 

 

15

Migomba: Uanzishaji na Utunzaji wa Shamba

(Bananas: Establishment and  Maintenance of a Plantation)

12,000/=

 

16

Banana and their Management

15,000/=

 

17

Kilimo Bora cha Maharage

(Learn How to Grow Beans)

8,000/=

 

18

Kilimo Bora cha Mahindi

(Learn How to Grow Maize)

8,000/=

 

19

Jifunze Kustawisha Mbonga

(Learn How to Grow Vegetables)

15,000/=

 

20

Jifunze Kustawisha Maharage ya Soya

(Learn to How to Grow SOYA Beans)

6,000/=

 

21

Jifunze Kustawisha Viazi Vikuu

(Learn How to Grow Yarms)

6,000/=

 

22

Jifunze Kustawisha Viazi Vitamu

(Learn How to Grow Sweet Potatoes)

7,000/=

 

23

Jifunze Kustawisha Viazi Mviringo

(Learn  How to Grow Round (Irish) Potatoes

7,000/=

 

24

Kilimo Bora cha Muhogo

(Learn How  to Grow Cassava)

10,000/=

 

25

Ustawishaji Bora wa Chai  (How to Grow  Tea)

8,000/=

 

26

Mwongozo wa Kilimo Bora cha Chai

(A Guide on Modern Tea Farming)

15,000/=

 

27

Ustawishaji wa Mtama

(Learn How to Grow Sorghum)

9,000/=

 

28

Kilimo bora cha Alizeti

(Learn How to Grow  Sunflower)

7,000/=

 

29

Kahawa Tanzania

(Coffee in Tanzania)

15,000/=

 

30

Mwongozo wa Kilimo  Bora cha Kahawa

(A Guide to Modern Coffee Farming)

25,000/=

 

31

Jifunze Kustawisha Mpunga

(Learn How to Grow  Paddy)

8,000/=

 

32

Jifunze Kustawisha  Karanga

(Learn How to Grow  Groundnuts)

8,000/=

 

33

Jifunze Kustawisha Ufuta

(Learn How to Grow  Simsim)

8,000/=

 

34

Jifunze Kustawisha Mikorosho

(Learn How to Grow  Cashewnuts)

8,000/=

 

35

Jifunze Kustawisha  Minazi

(Learn How to Grow  Coconuts)

8,000/=

 

36

Kilimo cha Pamba Tanzania

(Coton in Tanzania)

10,000/=

 

37

Jifunze Kustawisha  Pareto

(Learn How to Grow  Pyrenthrum)

7,000/=

 

38

Jifunze Kustawisha Mimea ya Matunda

(Learn How to Grow  Fruit Crops)

15,000/=

 

39

Mazao ya Viungo

(Spice Crops)

10,000/=

 

40

Jifunze Kustawisha Uyoga

(Learn How to Grow Mushrooms)

8,000/=

 

41

Jifunze Kustawisha Michikichi

(Learn How to Grow  Palm Oil Plants)

7,000/=

 

42

Cotton in Tanzania: Breaking  the Jinx

30,000/=

 

B:

UFUGAJI WA KISASA 

(MODERN ANIMAL HUSBANDRY)

 

 

43

Ufugaji wa Ng’ombe wa Maziwa

(Husbandry  of Dairy Cattle)

15,000/=

 

44

Mwongozo wa Ufugaji Bora  wa Mbuzi   (A Guide  on Morden Goat Husbandry)

15,000/=

 

45

Kutoka Uchungaji Kwenda Ufugaji

(From  Herding to Zero Grazing)

10,000/=

 

46

Ufugaji Bora wa Kuku

(Morden Chicken Husbandry)

15,000/=

 

47

Uboreshaji wa Ufugaji wa Kuku wa kienyeji

(Improving  Rearing of  Indigenous Chicken)

 

10,000/=

 

48

Ufugaji Bora wa Sungura

(Morden Rabbit Husbandry)

10,000/=

 

49

Ufugaji Bora wa Nguruwe

(Morden Pig Husbandry)

10,000/=

 

50

Kanuni za Ufugaji Bora

(Principles  of Modern Animal Husbandry)

10,000/=

 

51

Magonjwa ya Mifugo

(Diseases of Livestock)

10,000/=

 

52

Malisho ya Mifugo

(Pastures of Livestock)

10,000/=

 

53

Mwongozo wa Ufugaji Bora wa Nyuki

(A Guide to Modern Beekeeping)

15,000/=

 

54

Mwongozo wa Ufugaji Bora wa Samaki

(A Guide to Modern Fish  Farming)

15,000/=

 

55

Kanuni 13 za Kupata Ngozi Bora

(13 Principles of Geting Better Hides and Skins)

10,000/=

 

VI

USHIRIKA NA UUZAJI WA MAZAO (CO-OPERATIVES AND CROP MARKETINGS)

 

 

56

Ushirika Tanzania

(Co-operatives AND Crop Marketing Board  in Tanzania)

15,000/=

 

VII

UHASIBU WA SHAMBA

 

 

57

Mwongozo wa Uhasibu wa Shamba

(A Guide to Farm Accounting)

10,000/=

 

VIII

MAZINGIRA NA HIFADHI YAKE

(ENVIRONMENT CONSERATION)

 

 

58

Watoto na Mazingira

(Children and Environment)

10,000/=

 

59

Misitu na Hifadhi ya Mazingira

(Forests and Conservation of the Environment)

8,000/=

 

H

UONGOZI (LEADERSHIP

 

 

60

Silaha 100 za Kiongozi

(100  Weapons of a Leader)

10,000/=

 

I

SIASA NA MAENDELEO (POLITICS AND DEVELOPMENT)

 

 

1

Changamoto cha Maendeleo ya Mkoa wa Kagera

( The Challenges of Development of Kagera Region)

25,000/=

 

2

Mwanzo na Mwisho wa Uongozi wa Kisiasa

(The Beginning and End of  Leardership)

6,000/=

 

3

Wanyonge Wasinyongwe

(The  Weak Should Not be Hanged)

6,000/=

 

J

SHERIA NA HAKI ZA WANANCHI

(THE LAW AND CITIZEN’S RIGHTS)

 

 

1

Ufafanuzi wa  wa Sheria ya Kumiliki Ardhi Vijijini Tanzania

(Elaboration of the Village Land Law in Tanzania)

12,000/=

 

2

Sheria  ya Ardhi Tanzania: Umilikaji na Matumizi

(Land Law in Tanzania: Ownership and Use)

10,000/=

 

3

Haki za Mwalimu Tanzania

(The Rights of the Teacher in Tanzania)

10,000/=

 

4

Haki zangu Mbele ya Polisi

(My Rights with the Police)

10,000/=

 

5

Uwakilishi  Mahakamani Tanzania

(Representation in the Courts of Tanzania)

7,000/=

 

6

Haki za Madereva, Abiria na Polisi Barabarani

(My Rights with the Police)

10,000/=

 

7

Haki za Wajane na Watoto

(The Rights of Widows and Children)

10,000/=

 

8

Haki na Kero Mahakamani

(The Rights and  Nuissance  in Courts)

10,000/=

 

9

Washauri wa Mahakama na Baraza la Ardhi na Nyumba Tanzania

(Assessors of Courts and Land and Housing Tribunal in Tanzania)

7,000/=

 

10

Baraza na Mahakama za Ardhi Tanzania

(Tribunal and Land Courts in Tanzania)

10,000/=

 

11

Majukumu ya Viongozi wa Kitongoji, Mtaa, Kijiji na Kata

(The  Roles of  Leaders of Sub-Villages Urban Wards, Village and Rural Wards)

10,000/=

 

12

Utoaji Haki Mahakamani

(Delivery of Justice in Courts)

6,000/=

 

13

Uhuru wa Kuabudu  Kisheria Tanzania

(The Freedom of Worship in Tanzania)

5,000/=

 

14

Fahamu Kisheria Afisa Mtendaji wa Kata

(Know the Role of Ward Executive Officer)

5,000/=

 

K

HAKI ZA WANAWAKE (THE RIGHTS OF  WIDOWS AND CHILDREN)

 

 

1

Tusiwahukumu Changudoa

(We should not find Guilty  Postitutes Unheard)

10,000/=

 

2.

Maisha na Ujasiri wa Mjane

(The Life and Courage of a Widow)

20,000/=

 

L

WATU MASHUHURI WA MKOA  WA KAGERA

(V.I.Ps Of KAGERA REGION)

 

 

1.

 Maisha Yangu: Alhaji Abubakari R. Galiatano

(The Life and Times of A.R. Galiatano)

 

5,000/=

 

2.

Maisha na Harakati za Kazimoto

(The Life and Times of Kazimoto)

20,000/=

 

3.

Pius Bakengera Ngeze: Maisha yake na Baada ya Miaka 70

(Pius Bakengera Ngeze: His Life and After 70 years)

20,000/=

 

M

VITABU VYA WATOTO WA CHEKECHEA NA DARASA LA 1 – 3 (BOOKS FOR NURSERY AND STD 1 – 3)

 

 

I

KISWAHILI

 

 

1.

Alfabeti Yetu

(Our Alphabet)

7,000/=

 

2.

Sisi ni Herufi - Hatua ya Kwanza

( We are the Alphabet  - Step One)

7,000/=

 

3.

Mzee Alfabeti

(The Alphabet)

6,000=

 

II

HISABATI   (BASIC MATHS)

 

 

 

4.

A Book of  Counting  and Tables / Kitabu cha Kuhesabu na Tebo

 

5,000=

 

5.

Vitendo vya Kihesabu  kwa Shule za Awali

(Mathematical Actions for Nursery Schools)

6,000=

 

6.

The  Number Book for  Nursery and Primary Schools, Fist Step

 

6,500=

 

7.

The Number Book for Nursery and Primary  Schools,  Second Step

 

5,000=

 

III

ENGLISH

 

 

8.

Animals and Birds According  to the  Alphabet       

7,000=

 

9

English Primer, First Step      

7,000=

 

10.

English  Primer, Second  Step           

7,000=

 

N

VITABU VYA WATOTO (CHILDREN’S STORY BOOKS)

 

 

1.

Rita Koku

(The Story of an Unfortunate Girl Rita Koku)

6,000/=

 

2.

Shughuli za Anna za Kila Siku

(Daily Activities of Anna)

10,000/=

 

3.

Mchera Ziwani

(Mchera and the Lake)

6,000/=

 

4.

Mfalme  Twiga

(Giraffe the King)

6,000/=

 

5.

Uroho wa Chui

(The Greedy Leopald)

6,000/=

 

6.

Tausi na Kunguru

(The Peacock and Crow)

6,000/=

 

7.

Mvua yenye Balaa

(Inversal Rain)

6,000/=

 

8.

Kitenge cha Shangazi

(The Kitenge  of the Aunt)

6,000/=

 

9.

Panya Mahakamani

(The Rate in Court)

6,500/=

 

10

Sukari Yenye Sumu

(Sugared Poison)

6,000/=

 

11

Wimbi la Mauti

(The Wave of Deaths)

6,000/=

 

12.

Mtoto Mtundu

(Creative Child)

6,000/=

 

13.

Mgeni wa Bundi

(Guest of the Owl)

6,000/=

 

14.

Kalamu ya Lili

(The Pencil of Lili)

6,000/=

 

15

Mfalme wa Wanyama

(King of Animals)

6,000/=

 

16.

Neema

(Grace)

6,000/=

 

17.

Acha  Kulia Ovyo

(Stop Crying Unnecessarily)

6,000/=

 

18.

Mapambano

(The  struggle)

6,000/=

 

19.

Ndege Uwanjani

(The Bird in the Field)

6,000/=

 

20.

Majigambo ya Wadudu

(The Qualities of Insects)

6,000/=

 

21.

Vijana Hodari

(Brave Young People)

6,000/=

 

22.

Tigaina na  Yangeyange

(Tigaina and White Reef Heron)

6,000/=

 

23.

Emi na Mama wa Kambo

(Emi and her Step Mother)

6,000/=

 

24.

Popo Kukosa  Rafiki

(The Bat who Failed to Get a Friend)

6,000/=

 

25.

Vurumai ya Wanyama  Ndani ya Gari

(Chaos of  Animals while in a Vehicle)

6,000/=

 

26.

Fahari ya Macho

(The  Glory of Eyes)

6,000/=

 

27.

Nani Kavunja Gilasi?

(Who Broke the Glass?)

6,000/=

 

28.

Mbegu ya Majuto

(The Seed  of Regret)

6,000/=

 

29.

Nani Maarufu?

(Who is  the Greatest?)

6,000/=

 

30.

Marafiki wa Ajabu

(Wonderful Friends)

6,000/=

 

31.

Mkasa Ulioleta Neema

(The Bad Incident that turned into Luck)

6,000/=

 

32.

Bila Hiyari Yangu

(Without  my Consent)

6,000/=

 

33.

Asiyesikia la  Mkuu  Huvunjika Guu

(He who Does not Heed Elder’s Advice Broke his Foot))

6,000/=

 

34.

Sokwe Aliyechukia Kufugwa

(The  Golira that refused to be  Imprisoned)

6,000/=

 

35.

 Uchoyo Hauna Malipo

(Greed Has No Reward)

6,000/=

 

36.

Uongo  wa Mpiga Ramli

(The Lie of a Witchcraft)

6,000/=

 

37.

Ujasiri wa Mtoto wa Mfalme

(The Brave Prince)

6,000/=

 

38

Nyumbani  Kwao Tito

(Tito at Home)

6,000/=

 

39

Huu ni Mchezo Gani?

(Which Game is This?)

6,000/=

 

P

USALAMA BARABARANI (ROAD SAFETY)

 

 

1

Usalama Barabarani: Jukumu Letu

(Road Safety: Our Role)

6,000/=

 

1.

The Roaring Lion and Other Stories

6,000/=

 

2.

Sauti ya Mbuyu

(The Voice from the Baobab Tree)

6,000/=

 

3.

The Voice from the Baobab Tree

6,000/=

 

4.

Saa ya Ukombozi (Time of Liberation)

10,000/=

 

Q

VITABU VYA  MAREJEO (REFERENCE BOOKS)

 

 

1

Communication Peace and Transformation: Essays on Book Development and Production

10,000/=

 

2

Mwongozo kwa Waandishi wa Habari

(A Guide for Journalists)

10,000/=

 

           

R

FORTHCOMING BOOKS 2017

 

1.

Teach Yourself KISWAHILI/ Jifunze Mwenyewe KIINGEREZA

20,000/=

2.

Siri za Kuishi Miaka Mingi

20,000/=

3.

Kufungua Shauri na Utetezi Mahakamani

15,000/=

4.

Haki za Watu

15,000/=

5.

Kutathmini Mali na  Makosa ya Uharibifu wake

15,000/=

 

 

 

Exchange rate: USD 1 = Tshs. 2,200/=

Prices subject to change in 2017

16/12/2016

   Pius B. Ngeze

 MANAGING DIRECTOR